Vi vælger velfærden

3 uger til valget

5 af 6 borgerlige partier ønsker skattelettelser

Skattelettelser eller velfærd

Socialdemokratiet Stevns vælger velfærden

 

Hele den borgerlige fløj ser gerne, at skatten sættes ned i næste valgperiode.

Det valg er politisk, og et sådant valg har jeg respekt for.

Valget kan dog ikke sker uden besparelser på vores fælles velfærd.

Flere partier siger, med Nyt Stevns og Dansk Folkeparti i spidsen, at det kan gøres uden konsekvenser for velfærden – det er ikke sandt.

Hvis skatten skal sættes ned med 0,75 %, som foreslået af Nyt Stevns, skal der findes besparelser for 30 millioner. Derudover kommer opgaven med at styre og effektivisere på fremtidige udgifter. En opgave, der i forvejen løber op i millioner, og som vi alle skal tage ansvar for.

Det vil således få store konsekvenser for velfærden på Stevns, hvis vores indtægtsgrundlag forringes med en skattelettelse.

Allerede i dag er der en række forhold, som vi ikke har mulighed for at prioritere i tilstrækkeligt omfang. Cykelstier, sammenhængende stisystemer, grøn omstilling af vores energiforbrug og bilpark, vedligeholdelse af vejene, vedligeholdelse af vores kommunale bygninger og særligt udviklingen af vores daginstitutioner og skoler. Ved siden af dette er der ønskerne om at forbedre vores fælles velfærd ved bedre normeringer til glæde for borgernes oplevelse af kvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø.

 

Godt valg

Henning Urban Dam

Borgmesterkandidat, Socialdemokratiet Stevns