ALT FOR STEVNS

Socialdemokratiet arbejder for et stærkt og velfungerende velfærdssamfund. Gennem stærke velfærdsinstitutioner skabes lige muligheder og mindre uligheder.

Socialdemokratiet investerer i mennesker og fællesskaber. Med trygheden til stede i livet, er udgangspunktet for udvikling, ansvarlighed og selvforsørgelse bedst.

I Socialdemokratiet stiller vi krav til os selv og hinanden ved talen om ”ret og pligt”. Ansvaret for det gode liv og samfund er både dit, mit og VORES.