Administrativ budget sendt videre til politiske forhandlinger

BUDGET 2022

I Socialdemokratiet går vi til forhandlingerne med optimisme og et mål om at sikre vores velfærd og skabe langsigtede løsninger

Torsdag den 2. september behandlede kommunalbestyrelsen det administrative budgetoplæg.

Budgetoplægget indeholder kendt viden om, hvad der skal til for at fortsætte med samme velfærdsniveau til næste år. Endvidere anlægsudgifter svarende til det, som er sat i gang.

Resultatet er derefter, at der er små 10 millioner tilbage til at investere i yderligere service eller anlæg. Dermed et det et budget, der ikke efterlader meget spillerum til nye tiltag.

Omvendt er det heller ikke et budget, hvor vi ikke kan få enderne til at hænge sammen.

I den nuværende flertalsgruppe, hvor vi i Socialdemokratiet arbejder sammen med Venstre, Konservative og Radikale, har vi lagt en langsigtet plan for Stevns kommune. Vi har fokus på investeringer og udvikling. Denne vej er valgt, da vi ikke ønsker at foretage drastiske og ødelæggende nedskæringer i vores velfærd. I budgetaftalen fra sidste år, har vi en aftale om, at vi i en kortere årrække kan indgå budgetaftaler, hvoraf en mindre del finansieres af Stevns kommunes kassebeholdning, en kassebeholdning der i 2021 er på 160 millioner.

En anden ting, som jeg mener, det er vigtig at have for øje, inden man begynder at foretage nedskæringer, er de historiske data, der fortæller os, at vores finansiering i de overslagsårene (fremtiden) hvert eneste år har været større end forudsagt.

I Socialdemokratiet går vi til forhandlingerne med optimisme og tro på fremtiden.

Det endelige budget for 2022 godkendes den 5. oktober.

Der er adgang for alle i Rådssalen i Store Heddinge klokken 18.

PS - og så afslørede første behandlingen en kæmpe Stevns nyhed.

Lokallisten Nyt Stevns SÆTTER SKATTEN OP.

Nyt Stevns har de sidste 3 år stået stejlt på, at de godt kunne finansiere nuværende velfærd med en skatteprocent på 25%, men i går fortalte Nyt Stevns, at de vil sætte skatten op med 0,25% til 25,25%.

Nyt Stevns forsøger at pakke deres skattestigning ind i, at det er en nedsættelse i forhold til flertalsgruppens skattestigning til 26%. Men det er en omgåelse af sandheden. Nyt Stevns har hele tiden sagt, at de kan få det hele til at hænge sammen med en kommuneskat på 25%. Det kan de så ikke mere og sætter altså skatten op.