12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

BEDRE INFRASTRUKTUR

BEDRE INFRASTRUKTUR

Det stevnske vejnet, kollektive trafiktilbud og den digitale infrastruktur skal forbedres.

Borgere på Stevns er blandt dem, der pendler længst i Danmark.

Mulighederne for at pendle til uddannelse og job skal imødekomme behovet.

I Socialdemokratiet vil vi arbejde for Østbanens nye skinner, bedre omstigningsmuligheder i Køge og regelmæssig busdrift.

En statsvej fra Stevns til motorvejsnettet prioriteres højt.

Lokalt vil vi anlægge flere cykelstier og bløde trafikanter tænkes med i alle sammenhænge.

Den digitale infrastruktur på Stevns skal sikre god, stabil og hurtig tilslutning til mobilnet og internet. Kommunale investeringer i området prioriteres.