12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

FORPLIGTENDE ARBEJDSMARKEDS OG ERHVERVSPOLITIK

FORPLIGTENDE ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSPOLITIK

Alle, der kan, skal i arbejde.

Ved ledighed mødes man med respekt, og et forløb foregår kompetent, smidigt og resultatorienteret.

Uddannelse er en rettighed, som Socialdemokratiet værdsætter under alle forhold.

Et forpligtende samarbejde om elev- og lærepladsgaranti skabes med vores lokale erhvervsliv. Når Stevns kommune udbyder opgaver, stilles altid krav om uddannelses-, sociale- og elevklausuler.

Hovedentreprenører, der løser opgaver for Stevns Kommune, har som princip det samlede ansvar og skal hæfte for overenskomster og aftaler.

Erhvervslivet imødekommes af kvalificeret og hurtig sagsbehandling, og vi er nytænkende i forhold til at skabe rammerne for, at flere virksomheder vælger Stevns som hjemsted.