12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

GODT BØRNELIV FOR ALLE

GODT BØRNELIV FOR ALLE

Alle børn skal have lige muligheder for at vokse op og leve et trygt, lærende og meningsfuldt liv.

Børnenes trivsel og samvær i daginstitutionerne fremmes af vores kompetente medarbejdere. De arbejder med sprog, motorik og sociale kompetencer som faste punkter i hverdagen, hvor leg og læring gerne går hånd i hånd.

Udflugter til og ophold ved skov og strand skal øges, så naturen på Stevns bliver centrum for børnenes hverdag.

Normeringer udformes til gavn for alle, og børn, der har brug for ekstra hjælp, bliver ikke glemt.

Samarbejdet med forældrene prioriteres højt af Socialdemokratiet, og vi inddrager forældrenes viden og ønsker i vores tilbud.