12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

GRØN HVERDAG

GRØN HVERDAG

Socialdemokratiet tager ansvar for de forandringer, der gør Stevns mere grøn.

Større naturområder får lov til at passe sig selv og ved opkøb af jord, kan mere inddrages til formålet.

Opvarmning af kommunens bygninger med vedvarende energikilder går vi forrest med.

Bæredygtighed ved nybyggeri, vedligeholdelse og indkøb skal fremmes, og de kommunale køretøjer udskiftes til el.

Den kollektive trafik gøres meget mere attraktiv og flere cykelstier anlægges.

Grønne og bæredygtige løsninger indgår i vores planlægning, og gøres til attraktive mål.