12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

KREATIVE FOLKESKOLER

KREATIVE FOLKESKOLER

Eleverne i den stevnske folkeskole mødes af velforberedte, varierede og involverende læringsforløb med plads til samlende oplevelser.

Trivsel, personlig og faglig udvikling er hinandens forudsætninger og vores skoler arbejder ligeværdigt med alle dele.

Personalets vilkår for at skabe den gode skoledag skal prioriteres.

Tid til samarbejde, forberedelse og involvering af forældre ser Socialdemokratiet som en væsentlig del af folkeskolens liv.

”Grønt flag” dvs. den grønne omstilling er et pejlemærke for elever og lærere.

Med færdigheder, tro på sig selv og lyst til at lære mere, er det naturligt at fortsætte sit uddannelsesforløb efter folkeskoletiden.