12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

LEVENDE LOKALSAMFUND

LEVENDE LOKALSAMFUND

Stevns befolkning lever hovedsageligt i små og større bysamfund, hvor vi sammen trives efter egne valg.

Frivillighed og samhørighed er afgørende for livet i landsbyerne og af stor betydning i byerne.

Socialdemokratiet værdsætter gode idéer overalt i vores samfund, og understøtter gerne en landsbykoordinator og økonomien bag lokale initiativer.

Fremtidens Stevns udvikles i højere grad gennem fælles idéudvikling mellem borgere, foreninger, virksomheder, forvaltning og politikere.

Der skal oprettes flere formelle og uformelle samarbejdsformer i fremtiden. Med lokal indsigt og samarbejde skabes grobund for de bedste løsninger.