12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

PLADS TIL UNGDOMSLIV

PLADS TIL UNGDOMSLIV

Ungerådet skal have en central, formel rolle og deres eget budget på lige fod med andre råd. Rådet skal høres i alle forhold, der vedkommer vores unge.

Unge tilbydes ad den vej at medvirke til, at udvikle rammerne for det gode ungdomsliv for alle unge på Stevns.

Alle andre med interesse i det gode ungdomsliv arbejder sammen om at udvikle meningsfulde, mangfoldige og rummelige tilbud.

Aktiviteter i både formelle og uformelle rammer ser Socialdemokratiet som betydningsfulde for ungdomslivet, og der skal være plads til begge dele.