12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

STÆRKT FORENINGS OG KULTURLIV

STÆRKT FORENINGS- OG KULTURLIV

På Stevns har vi et rigt og mangfoldigt forenings- og kulturliv, hvor vi mødes til fælles aktiviteter og udvikler os sammen.

Kulturen flytter grænser og giver stof til samtale og eftertanke.

Socialdemokratiet arbejder for at skabe de bredeste rammer for vores forenings- og kulturliv.

Kultur- og medborgerhuse etableres i udviklingsbyerne Store Heddinge, Hårlev, Strøby Egede og Rødvig.

Idrætshallerne udvikles løbende i dialog med brugerne.

I samarbejde med vores landsbyer arbejdes der for, at forsamlingshusene moderniseres og i endnu højere grad bliver omdrejningspunktet for lokale aktiviteter.