12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

SUNDT ÆLDRELIV

SUNDT ÆLDRELIV

Det aktive, sunde og meningsfulde liv skal kunne leves i alle aldre.

Gode fysiske rammer stilles til rådighed i samspil med anvendelsen af den stevnske natur.

Socialdemokratiet vil styrke samarbejdet mellem Stevns kommune og de frivilliges indsats, så tilbuddene til vores ældre blive flere og stærkere.

Vi retter et særligt fokus mod at skabe tilbud, der imødegår ensomhed.

Kompetent og værdig hjælp ved kommunal opmærksomhed i hverdagen skal være der, hvis tiden kommer.

Normeringer til hjemmeplejen og plejecentrene prioriteres, så der er tid til både pleje, omsorg og aktivitet.