12 STEVNSMÅL FOR EN SOCIALDEMOKRATISK LEDET KOMMUNE

VALGPROGRAM

TURISME I UDVIKLING

TURISME I UDVIKLING

Turismen på Stevns rummer store muligheder for oplevelser til mange, skabelse af lokale arbejdspladser og udvikling generelt.

Naturen og det lokale liv skal respekteres, så turismen må udvikles i et tempo, der respekterer begge forhold.

Unikke oplevelser skal bindes naturligt sammen af en velfungerende infrastruktur.

Stevns Klint Verdensarv og Tryggevælde Ådal som naturpark er naturlige omdrejningspunkter for vores mange gæster.

Socialdemokratiet understøtter turismeinitiativer og Stevns kommune tilbyder god vejledning og smidig sagsbehandling.