Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem.

Velfærd er frihed til at uddanne sig, til at arbejde og til at leve

Velfærd skaber tryghed og muligheder for den enkelte og binder os sammen

Vi vil styrke vores velfærd med mere tid til ældre, børn og borgere

Vi vil dokumentere meningsfuldt og levere høj kvalitet i kommunale tilbud

Vi vil, at medarbejderne oplever frihed i opgaveløsningen med respekt for fagligheden

På Stevns skal det være muligt at bo gennem hele livet. Det stiller krav til en fremtidig varieret boligmasse, som vi gerne understøtter kommunalt

I samarbejde med vores landsbyer skal vi have udviklet en strategi for deres udvikling

Byudviklingen og infrastrukturen skal tænkes meget mere sammen

Omkring Strøby Egede skal mulighederne for at etablere en omfartsvej undersøges

Stevns har brug for en direkte statsvej til motorvejsnettet

Det bedste vil være at tænke de to veje sammen i en fælles løsning

Nye boligformer og udvidet infrastruktur skaber udvikling på hele Stevns

Socialdemokratiet tager ansvar for forandringer, der gør Stevns mere grøn

Samarbejde mellem kommune, private og virksomheder skaber et mere bæredygtigt og grønt Stevns

Naturområder passer sig selv og ved opkøb af jord inddrages mere til formålet

Vedvarende energikilder skal opvarme kommunens bygninger

Bæredygtighed ved nybyggeri, vedligeholdelse og indkøb skal fremmes, og de kommunale køretøjer skal være drevet af el

Den kollektive trafik gøres meget mere attraktiv og flere cykelstier anlægges

Grønne og bæredygtige løsninger indgår altid i planlægningen, og de skal gøres til attraktive mål for alle

Turismen på Stevns tilbyder muligheder for oplevelser til mange, skabelse af lokale arbejdspladser og udvikling generelt

Naturen og det lokale liv skal respekteres, så turismens udvikling skal ske i et tempo, som omfatter dette

Stevns Klint Verdensarv og Tryggevælde Ådal som naturpark er naturlige omdrejningspunkter for besøg

Socialdemokratiet understøtter turismeinitiativer og kommunen tilbyder god vejledning og smidig sagsbehandling

Frivillighed og samhørighed er afgørende for livet i vores mange lokalsamfund

På Stevns er vi beriget af et mangfoldigt forenings- og kulturliv

I fællesskab skal vi fortsat udvikle samarbejdet mellem frivilligheden, foreningerne og kommunen

Gode idéer værdsættes overalt i vores samfund, og lokalt ser vi gerne en landsbykoordinator medvirke til at fremme idéerne

Socialdemokratiet støtter op om arbejdet med at skabe de bredeste rammer for vores forenings- og kulturliv

Kommuneskatten skal holdes i ro på Stevns

I Socialdemokratiet søges altid en effektiv drift og skatten sættes gerne ned, når velfærden ikke forringes

Investeringer i forebyggelse, psykiatri og uddannelse, bringer det enkelte menneske videre i eget liv

Initiativer, der skaber flere lokale arbejdspladser og flere i job, skal understøttes

Virksomheder, borgere og kommune skal inspirere og spille hinanden gode, så Stevns kommune på alle områder bobler af liv og udvikling

Vi udfordrer det eksisterende, tænker tværfagligt og skaber forandringer